Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»Стаття 18. План зонування території

1. План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ) з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. Планом  зонування  визначаються  умови  і  обмеження  використання території  міста,  надається  обґрунтування  меж  територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва в цих зонах. Основні цілі та завдання проекту:     —  регулювання  планування  та  забудови  територій  з  урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;     —  раціонального використання території населеного пункту;     —  створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом  забезпечення  можливості  вибору  інвестором  найбільш  ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;     —  забезпечення  вільного  доступу  громадян  до  інформації  стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;     —  забезпечення  сумісності  забудови  окремих  земельних  ділянок  з оточуючою забудовою та землекористуванням;     —  сприяння  реалізації  завдань  довгострокового  розвитку  міста,  іншого населеного пункту, з урахуванням його містобудівних        особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;     —  розвитку  інженерної  та  транспортної  інфраструктури  населеного пункту;     —  збереження  об’єктів  культурної  спадщини  та  об’єктів  природно-заповідного фонду.

Закрыть меню
Замовити безкоштовну консультаію

×