СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ЧАСТИН РАЙОНІВ (ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД)

 

Схеми планування частин районів (об’єднаних територіальних громад) є першоосновою для розроблення системи стратегічних, прогнозних і програмних документів щодо здійснення планування і забудови територій в об’єднаних територіальних громадах.

Основними завданнями схеми планування території громади є:

— обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій, в тому числі для містобудівних потреб, на основі принципів сталого розвитку;

— урахування та взаємоузгодження державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

— забезпечення раціонального розселення, визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів та їх перспективної чисельності населення;

— формування і розвиток міжселенних систем соціальної інфраструктури в галузі освіти та охорони здоров’я;

— визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційнооздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; — розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів; охорони та збереження нерухомих пам’яток культурної спадщини та пам’яток археології; захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів.

Закрыть меню
Замовити безкоштовну консультаію

×